Kortingskaart

Kortingskaarten

De Gezinsbond reikt jaarlijks ongeveer 250.000 kortingskaarten uit aan gezinnen met drie of meer kinderen,
waarmee ze van een korting op het openbaar vervoer van de N.M.B.S. en bij de Lijn kunnen genieten.
Je kunt de kortingskaart rechtstreeks aanvragen bij de plaatselijke afgevaardigde.

Sinds eind 2006 is er een nieuw reglement van kracht waardoor meer gezinnen van de korting op het openbaar vervoer kunnen genieten.
Alle kinderen die in jouw gezin geboren werden (ook indien overleden) tellen mee.
Kinderen met een handicap van 66 %  tellen dubbel.
Naast gehuwden mogen nu ook samenwonenden met drie of meer kinderen een kortingskaart aanvragen

BELANGRIJKE BEPALINGEN UIT HET REGLEMENT

De korting “groot gezin” wordt verleend aan de kinderen, die jonger zijn dan 25 jaar en die recht geven op kinderbijslag, alsook aan hun ouders.
Om van de korting te kunnen genieten, moet het gezin aan de volgende voorwaarden voldoen:

- in België verblijven
- minimum drie kinderen tellen
° Een kind dat definitief als persoon met een handicap van ten minste 66% erkend is, telt per definitie voor twee.
° Overleden kinderen die bij naam in het bevolkingsregister werden ingeschreven, tellen mee om het recht op de
korting van de ouders of partners en de andere kinderen te bepalen.
De kinderen behouden het recht op de korting zolang zij recht geven op kinderbijslag.
De ouder die ten minste drie eigen kinderen gehad heeft, krijgt levenslang recht op de korting.
Alle andere ouders of partners en hun kinderen behouden tijdelijk de korting
zolang het op die manier samengesteld gezin tenminste één kind telt dat recht geeft op kinderbijslag.

Hoe bestellen ?

De kortingskaarten die vervallen op 31-12-2013 en de nieuwe kortingkaarten
kunnen aangevraagd  worden bij Dillen Lea Broekstraat 81 2491 Olmen tel.: 014 /300499
lea@gbolmen.be

De kinderen geboren in 1995 en later hebben recht op een verminderingskaart voor 2014. 
Voor de schoolgaande kinderen geboren vóór 1995 is steeds een studieattest vereist.
Breng de aanvragen binnen bij Lea vóór 01-11-2013.
De kostprijs is €6.00 per gezin.

Kaart verloren?

Als je kaart verloren geraakt kan je bij Lea een nieuwe aanvragen. 
Hiervoor moet terug €6,00 administratiekosten betaald worden.

Klik hier voor het volledig reglement

Terug naar Dienstverlening