Bestuursleden
 

Peeters Guy-

Cools Leen

Gervoort 3      2491 Olmen
leen.cools3@telenet.be
014/32.25.91
kinderoppas@gbolmen.be
oppasnummer 0488/37.35.91

Gezin actief bestuurslid

Kinderoppasdienst

D’Huys Benny-
Cooremans Leen

Polderstraat 39    2491 Olmen
benny.dhuys@telenet.be
014/30.03.85

Bestuursmedewerker

Theunis Vik-
Dillen Lea

Broekstraat 81      2491 Olmen
dillen.lea@telenet.be
014/30.04.99

Gezin actief bestuurslid
Kortingskaarten

Penasse Bjorn
Geeringhs Lindsay

Benoit Belmansstraat 6   
2490 Balen
geeringhs.lindsay@telenet.be
0473/46.02.42

Gezin actief bestuurslid

Jennen Alois

 

Bosmans Maria

Kerkhofstraat 52    2491 Olmen
secretariaatsteam@gbolmen.be
gbolmen@telenet.be
014/30.96.70
ledenadm@gbolmen.be
ariambo@hotmail.com
014/75.02.48

Gezin actief bestuurslid
Lid secretariaatsteam
Penningmeester

Ledenadministratie
Lid secretariaatsteam
Afgevaardigde milieuraad

Jordens Dieter

 

Geeringhs Inge

Hamsehoeven 15    2491 Olmen
jordensd@yahoo.co.uk
secretariaatsteam@gbolmen.be
011/750075
igeeringhs@yahoo.com
kinderoppas@gbolmen.be
oppasnummer 0488/37.35.91

Gezin actief bestuurslid
Voorzitter
Lid secretariaatsteam

Kinderoppasdienst

Van Balen Tom
Kestens Nele

Pegelstraat 2        2490 Balen
neleke_kestens@hotmail.com
0485/56.17.18

Gezin actief bestuurslid

Maes Bert-

Ooms Gerd

Wijngaardberg 46  2491 Olmen
maes.bert@telenet.be
014/30.83.18

Gezin actief bestuurslid
Gezinsspaarkaart
Gezinsbondwinkel
GO-PASS, Gsm-kaarten

Mellebeek Hugo-
Gils Christiane

Berkenlaan 6            2491 Olmen
fam.mellebeek@gmail.com
014/30.21.27

Gezin actief bestuurslid
Afgevaardigde cultuurraad

Schoonis Leon-
Ooms Maria

Kerkhofstraat 34   2491 Olmen
014/30.88.87

Bestuursmedewerker

Kenis Jos-
Sannen Mia

Heivoort 30            2491 Olmen
sannenmia@hotmail.com
011/34.53.10

Gezin actief bestuurslid
Onthaal nieuwe leden en leden met een geboorte

Smeyers Kris-
Schippers Karine

Poldersstraat 37    2491 Olmen
karine.schippers@gmail.com
secretariaatsteam@gbolmen.be
014/30.99.05
kinderoppas@gbolmen.be
oppasnummer 0488/37.35.91

Gezin actief bestuurslid
Kinderoppasdienst

Schroyen René-
Moors Alice

Stotert 9                   2491 Olmen
schroyenmoors@fulladsl.be
011/34.32.37

Gezin actief bestuurslid

Van Haverbeke Manu

 

 

Maes Tinne

Ossenberg 97            2490 Balen
Vanhaverbeke.manu@gmail.com

secretariaatsteam@gbolmen.be
0498/69.79.72        tinnemaes@hotmail.com
0497/36.33.02

Gezin actief bestuurslid
Webverantwoordelijke
Lid secretariaatsteam

 

 

Bestuurslid worden van de gezinsbond: hoe zit dat nu eigenlijk

Het heeft ons aangenaam verrast dat we in korte tijd zoveel nieuwe (jonge) bestuursleden mochten begroeten. Hoe dat komt? Enthousiaste werking, goed aanbod van activiteiten, doorzetting, goed contact met de leden, … We bereiken nu in onze afdeling tussen de 250 en 300 leden-gezinnen. Deze gezinnen verwachten iets van ons als bestuur en van de Gezinsbond, ook op nationaal vlak. 
De gezinsbond is een vereniging die vele mogelijkheden biedt. Pluralistisch, goed nationaal gestructureerd, met doelstelling die het welzijn van de gezinnen voorop stellen, geeft de Gezinsbond aan afdelingen de ruimte en ondersteuning om op plaatselijk vlak vele gezinnen samen te brengen via sport, cultuur, vorming en ontspanning. 
Dat project spreekt gezinnen aan. We ondervinden dat wanneer we mensen aanspreken om bij het bestuur te komen. Men heeft er “dikwijls aan gedacht” om bij het bestuur te komen maar de ultieme stap is moeilijk. Maar ook onze tijd is beperkt, we kunnen niet al onze leden persoonlijk aanspreken, er is toch zoveel te doen in die Bond… HELP ONS… neem met ons contact op. 
Helpen kan op vele vlakken: als echt bestuurslid (we verwachten dan dat je een minimum aantal bestuursvergaderingen bijwoont en aan activiteiten deel neemt), als bestuursmedewerker ( je helpt ons met bepaalde taken of maakt deel uit van een werkgroep), als losse medewerker (we kunnen op jou rekenen indien we bij een activiteit helpers nodig hebben). Of je nu een echt bestuurslid bent, een bestuursmedewerker of een losse medewerker, onmisbaar ben je. 
We hebben mensen nodig die iets kunnen verwoorden, mensen die sterk zijn achter hun computer, mensen die ideeën aanbrengen, mensen die meer de praktische kant ter harte nemen, kortom we hebben denkers en doeners nodig.  
Wat onze nieuwe bestuursleden ook vooral naar de Bond leidt is de mogelijkheid tot sociaal contact en kennismaking met mensen uit het dorp. We proberen dit ook te bekomen met ons uitgebreid aanbod aan activiteiten. Als er voor onze leden daar dan ook nog een financieel voordeel aan vast hangt is dat mooi meegenomen. 
Job aanbieding
Het werk van een vrijwilliger wordt geweldig betaald, dat weten we allemaal en daar doen we het ook niet voor. We proberen ieders werk te waarderen en daar hoort op tijd en stond een pluimpje op de hoed bij.We kunnen daarom ook geen gouden eieren beloven als we vragen: Welke taak je ook wil opnemen in onze gezinsbond, wij hopen op uw telefoon of uw mail naar:
Dieter Jordens (voorzitter) tel.:   011 750075  
of nog beter: neem contact op me het info-team via info@gbolmen.be